Viikin opetus- ja tutkimustilat

Viikin opetus- ja tutkimustilaa sanotaan Suomen urbaanimmaksi maatilaksi, joka sijaitsee aivan keskellä Helsinkiä. Kyseinen kampusalue kuuluu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alaisuuteen. Viikin opetus- ja tutkimustila palvelee maa- ja metsätaloustieteiden tutkimukseen ja opetukseen liittyvää toimintaa.

Viikin opetus- ja tutkimustila ”pähkinänkuoressa”

Opetus- ja tutkimustilan yhteyteen kuuluu 60 lypsylehmää, navetta ja 155 hehtaaria hyvää viljelysmaata. Säilörehu- ja laidunnurmena on noin puolet koko peltoalasta. Pelloilla viljellään viljan lisäksi erilaisia valkuaiskasveja, eli muun muassa härkäpapua. Pelloilla suoritetaan vuosittain myös muun muassa maaperään ja kasvintuotantoon liittyviä tutkimuksia. Viikin opetus- ja tutkimustila tekee säännöllistä yhteistyötä useimpien tiedekuntien ja muiden yliopistojen kanssa, mutta pääosin tuottaa erilaisia palveluita Helsingin Yliopiston maatalous-metsätieteelliselle tiedekunnalle. Jokaisen yhteistyökumppanin kanssa tullaan lisäksi aina sopimaan erikseen kaikista

palveluehdoista ja käyttömaksuista.

Tutkimusnavetta teknologiaa ja tutkimuksta varten

Viikin tutkimusnavetta on pitkälle automatisoitu, moderni tutkimusnavetta. Lehmien lypsäminen hoidetaan tarkoitukseen sopivan lypsyrobotin avulla ja sitä ennen rehuseos jaetaan lehmille automaatin välityksellä, eli kätevillä automaattisilla rehunjakovaunuilla. Tutkimusnavetassa on käytössä RIC-ruokintakuppijärjestelmä, joka mahdollistaa yksittäisten lehmien syönnin seuraamisen sekä käytettävissä on myös kätevä GreenFeed-järjestelmä, joka mahdollistaa lehmien reaaliaikaisen metaanipäästöjen mittaamisen.

Navetassa on kaksi osastoa, eli pihatto-osasto ja tutkimusparsiosasto. Lehmät elävät yleensä pihatto-osastossa, jossa liikkuminen ja syöminen on vapaata. Naudat makaavat silloin, kun itse haluavat.

Tutkimusparsiosastoon kuuluu parsipaikat 12 naudalle, jossa eläimet saavat säännöllistä yksilöllistä hoitoa. Hoitoa annetaan erilaisia, jopa hyvin vaativia tutkimuksia varten, sillä Viikin tutkimusnavetan henkilöstö tutkii esimerkiksi hyvinvointia, oikeaa ravitsemusta, teknologiaa ja käyttäytymistä. Kesäisin kaikki lehmät laiduntavat ulkona, sillä tutkimustilan hallintaan kuuluvat viljelysmaat sijaitsevat navetan läheisyydessä.

Pellot ovat maalajiltaan hieta- tai hietamoreenimaita, eli varsin runsasmultaisia. Navetan vieressä sijaitsevat pellot palvelevat laitumena ja muilla peltolohkoilla on käytössä 3–4-vuotinen säilörehunurmikierto. Viljelykierto muodostuu aina pääosin rehukaurasta- ja ohrasta sekä valkuaisviljasta, kuten härkäpavusta.

Koealoina pelloilla on monia hehtaareita, jotka sopivat maaperätieteisiin, kasvinviljelyyn, ekologiaan, kotieläintieteisiin ja agroteknologiaan. Viikin opetus- ja tutkimustilalla on käytössä nykyaikaiset koneet ja laitteet sekä laadukas viljankuivatusteknologia. Tilalla tutkitaan myös datan hallintaa, automaatiota, peltorobotteja, suosittuja droneja ja mittausteknologiaa.