Materiaalit

Materiaalit

Näille sivuille keräämme tuottamaamme neuvonta- ja tutkimus
materiaalia, jonka uskomme olevan hyödyllistä muille viljelijöille.

Aihepiirit ovat pääpiirteissään:
  • Kokonaisvaltainen tilan johtaminen (Holistic management)
  • Maan kasvukunnon hoito ja hiilen sidonta
  • Ekologinen hedelmäntuotanto
  • Systeemiälykäs viljelytekniikka
Lisäksi sivuilta löytyy linkit aiempien vuosien harjoittelijablogeihin.

Lisää maan kasvukuntoon liittyviä tekstejä, oppaita ja työkaluja löytyy insinööritoimistomme sivuilta: http://www.luonnonkoneisto.fi 

Kokonaisvaltainen tilanpito

Pidimme sarjan työpajoja Kymen ja Varsinais-Suomen viljelijöille kokonaisvaltaisesta tilanpidosta (holistic management). Kyseessä on tilan johtamismenetelmä, jossa tilaa kehitetään kokonaiskestävään suuntaan (hyvinvointi, taloudellinen kannattavuus ja ekologinen kestävyys).

Luentokalvot löytyvät Tyynelän tilan sivuilta: http://luonnonkoneisto.fi/kokonaisvaltainen-tilanpito/Lisätietoja menetelmästä löytyy englanniksi osoitteesta http://www.holisticmanagement.org
Tuomas opiskelee tällä hetkellä HMI järjestön kanssa menetelmää ja valmistunee sertifioduksi kouluttajaksi helmikuussa 2018 aikana.

Maan kasvukunnon hoito ja hiilen sidonta

Tuomas on Helsingin yliopiston OSMO hankkeessa yliopistotutkijana vuosina 2016-2018. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja maan kasvukunnon hoitoon yhdessä viljelijöiden kanssa. Hankkeen työkaluja ja raportteja löytyy osoitteesta http://www.maan-kasvukunto.fi Esimerkki työkalujen soveltamisesta Kilpiän tilalla on ladattavissa tästä linkistä:
https://drive.google.com/open?id=1QlcUbFNUFwth0PL2CTutQn4yt8AyrO4S

Tilalla sovellettu peltomaan biologis-mekaaninen kuohkeutus on ylittänyt uutiskynnyksen useampaan otteeseen. Hyvä yleiskuvaus löytyy Maaseudun tulevaisuuden haastattelusta:
http://tyynelantila.fi/wp-content/uploads/2012/10/jankkurointia_kilpiassa.pdf

Teimme Helsingin yliopiston tilauksesta aiheesta myös lyhyen luennon Luomutietoverkkoon. Luento on katsottavissa osoitteessa:
http://luomu.fi/tietoverkko/jankkurilla-pikakorjaus-maan-rakenteeseen/

 Ilmase - hankkeelle pidetty luento "Kuinka nopeasti maan hiilivarantoja voi lisätä?" löytyy osoitteesta:
http://www.ilmase.fi/site/wp-content/uploads/2013/11/Mattila_ilmase14012014.pdf

Maan rakenteen kannalta on oleellista, että muokkausstrategia on sovitettu omille maalajeille. Oheisessa esityksessä käydään asiaa läpi ja sivutaan myös maan havainnointia:
Esitys 2015 Karkkila: Maan hoito muokkaamalla

Ekologinen hedelmäntuotanto

Monivuotisten kasvien viljelyllä voidaan ratkoa monia nykymaatalouden ongelmia eroosiosta monimuotoisuusongelmiin. Kilpiän tilalla aloitettiin vuonna 2013 monikerroksisen metsäpuutarhan perustaminen istuttamalla noin 300 puuta 0,6 ha alalle. Seuraavana vuonna on vuorossa pensas- ja kenttäkerroksen sijoittaminen. Raportti omenatarhan suunnittelusta ja perustamistöistä on luettavissa tästä linkistä:
Raportti omenatarhan perustamisesta (pdf)

Omenatarhan perustamiseen liittyy läheisesti tuulensuojaistutuksien ja peltometsäviljelyn integrointi.
Raportti puukujanteen perustamisesta (pdf)

Systeemiälykäs viljelytekniikka

Teimme hiljattain kaksi videota laserkeilausaineiston hyötykäytöstä peltoviljelyssä. Suomessa vapaasti saatavilla oleva laserkeilausaineisto mahdollistaa pellon vesitalouden hallinnan ennennäkemättömällä tarkkuudella.

Leikkuupuimurin optimointi. Vaikka leikkuupuimuri ei ole "uusinta hottia" maataloustekniikan saralla, sen säätö on yllättävän monimutkaista ja oikeilla säädöillä työtehon saa jopa kolminkertaistettua. Oheisessa jutussa maailmanmestaripuintimiehen kurssilta tiivistys:
http://luonnonkoneisto.fi/wp-content/uploads/2017/09/puimurin-s%C3%A4%C3%A4t%C3%B6jen-optimointi.pdf