Maa- ja metsätalouden tutkimus – Etusivu

Suomessa ja maailmalla on runsaasti erilaisia tutkimuslaitoksia. Tutkimuslaitosten merkitys on huomattava silloin, kun puhutaan kaikille yhteisistä ja tärkeistä asioista, kuten maa- ja metsätaloudesta, kalastuksesta ja siihen liittyvä rehunvalmistuksesta sekä tietenkin suomalaisesta ruoantuotannosta. Satakunta ei ole maakunnista tunnetuin, mutta ruoantuotantoalueena se on yksi keskeisimmistä Suomessa. Suosikkiruoka voi olla lähi- tai luomutuotantona tuotettua kasvista, kalaa, lihaa, kananmunia, kanaa tai vaikkapa kalkkunaa. Lisäksi luontomme metsät tarjoavat pitkällä kasvukaudella terveellisiä antejaa, kuten marjoja ja sieniä. Kerromme sivustolla lisää myös riistasta ja riistantutkimuksesta.

Kotimaisen perunan monimuotoisuus puhuttaa

Kaikki tuntevat suomalaisen perunan ja sen monimuotoisuuden. Nykyään perunoiden lajivalikoima on suuri, ja perunalajikkeet kertovat mihin perunaa voi käyttää, eli onko se kiinteä, kuten Lapin puikulaperuna, vai jauhoinen, kuten uuniperuna. Tutkijoiden työnä on usein myös selvittää erilaisten perunalajikkeiden väri- ja makuaineiden muodostumiseen liittyät olennaiset seikat. Lue lisää näistä aiheista perunantutkimusta ja perunantutkimuslaitosta käsittelevistä artikkeleistamme.

Kalatalous meillä ja maailmalla

Kalastus on tärkeä elinkeino maailmanlaajuisesti. Myös kalanrehun tuotanto on tärkeä osa kalataloutta. Yksi suurimmista alan toimijoista on BioMar, jonka rehuseokset sopivat 45 erilaiselle kala- ja katkarapulajille. Rehuseoksen valmistuksessa negatiiviset ympäristövaikutukset halutaan minimoida kokonaan, jotta saadaan aikaiseksi todella luontoystävällisiä tuotteita.

Kalatalouden ohella merkittävä osa Suomen luonnon ja eläinlajiston hyödyntämistä ovat riistatalous ja poronhoito. LUKE eli Luonnonvarakeskus taas vastaa toiminnassaan maa- ja puutarhatalouden tuottavuuden edistämisestä. Luonnonvarakeskuksen tavoitteina on erityyppisten ruokajärjestelmien ja suomalaisen ruoantuotannon tunnettuuden lisääminen sekä luonnosta valmistettavien materiaalien kestävä käyttö.

Kiehtova riistan- ja porontutkimus Suomessa

Luonnonvarakeskuksen alueellisiin tehtäviin kuuluu Suomen riistakantojen seuraaminen. Tulevien vuosien riistakantojen suunnittelu ja metsästys tulee aina uudelleen arvioinnin kohteeksi riistakantojen suuruuteen perustuen. Riistantutkimuksessa käytetään tunnettua

GPS-tekniikkaa, joka hyödyttää riistantutkimusta usealla eri tavalla. Tekniikasta on nykyään huomattavasti hyötyä varsinkin harvinaisempien suurpetojen aktiivisessa seurannassa.

Porontutkimus- ja hoito

Lappilaiseen peruselämään kuuluvat kiinteästi porot ja niiden hoitaminen. Porot ovat paitsi jouusaduista tuttuja sympaattisia hahmoja myös merkittvää liiketoimintaa nykyajan Suomessa. Luonnonvarakeskus toteuttaa ja ylläpitää säännöllisiä porontutkimuksia, jotka edesauttavat porotaloutta ja porojen kasvatusta. Nyky-Suomessa poronkasvatuksen tahdotaan olevan taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää toimintaa.