Luonnonvarakeskus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT tunnetaan nykyään nimellä Luonnonvarakeskus. Uusi Luonnonvarakeskus aloitti MTT:n jalanjäljissä toimintansa vuonna 2015. Luonnonvarakeskus suorittaa tutkimuksia monilla eri tutkimusalueilla. Luonnonvarakeskus tutkii muun muassa kestävää ja kilpailukykyistä ruoantuotantoa, laadukasta ruoan tuottamista ja ruoan saatavuuden varmistamista, jossa kaikkien tavoitteena on terveellinen ja vastuullinen ruokaketju, ja terve kuluttaja.

Luonnonvarakeskuksen asettamina hienoina tavoitteina tulevaisuudessa ovat myös varsinaisen ruokaketjun ja monien elintarvikkeiden hiilijalanjälkien pienentäminen, vastuullisten kulutushankintojen mahdollistaminen, suomalaisen kansanterveyden parantaminen ja kaiken kaikkiaan ympäristöystävällinen maatalous.

Luonnonvarakeskuksen tavoitteet

Luonnonvarakeskuksessa on myös aina haluttu edistää ja parantaa sekä maa- ja puutarhatalouden tuottavuutta että kannattavuutta. Maataloutta pidetään yhä nykyään koko globaalin ihmiskunnan tärkeinpänä ravinnonlähteenä kalastuksen ja kalanviljelyn ohella. Luonnonvarakeskus haluaa panostaa erityisesti kasvinviljelyyn, joka tarkoittaa kasvintuotannossa erilaisten kasvien viljelyä hyödykkeiksi ja erilaisiksi nautintoaineiksi. Kasvuympäristöinä toimivat avomaat ja kasvihuoneet. Puutarhatalouteen kuuluvat muun muassa marjojen, hedelmien, vihannesten ja juuresten viljely.

Luonnonvarakeskus tutkii ja osaltaan edistää myös maataloudessa hyödynnettäviä tekniikoita. Tekniikat ovat jatkuvasti kehittyneet korkealuokkaisen tutkimustyön avulla, joten sekä eläin- ja kasvilajeja jalostetaan koko ajan entistä tuottoisimmiksi. Maailmalla maatalouden edistämisen eteen on koko ajan tehty paljon työtä, käytännössä maatalous tarvitsee yhä enemmän laidunmaita ja peltoja. Otetaan esimerkki Euroopasta, jota pidettiin metsän- ja puuntuotantoon sopivana maanosana, mutta joka joutui antamaan tilaa myös maanviljelylle. Käytännössä siis metsäalueita muokattiin jatkuvasti maatalouden käyttöön, joten nykyään Eurooppa tunnetaan hyvin myös laajoista ja tuottavista peltoalueistaan.

Luonnonvarakeskus ottaa toiminnassaan kantaa myös moniin maatalouden kehittämiseen liittyviin seikkoihin sekä maatalouden niin sanottuihin sivuvaikutuksiin. Ilmastonmuutos ja maatalouden vesistövaikutukset, vihreä maatalous mahdollisuuksineen, luonnonvarojen käyttö ja viime vuosina monesti esiin noussut maaseudun elinkeinojen muutos ovat jatkuvasti tärkeitä puheenaiheita. Luonnonvarakeskus puuttuu päätöksissään myös moniin Suomea ja maailmaa koskettaviin kipeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Keskustelua aiheuttavat muuttuvat markkinat kaikkialla globaalissa maailmassa sekä luomu- ja lähiruoan taloudellinen kestävyys ja kilpailukyky.

Luonnonvarakeskus haluaa edistää aina myös erilaisten ruokajärjestelmien tunnettavuutta ja biopohjaisen energian sekä luonnonmukaisten materiaalien kestävää tuotantoa. Luonnonvarakeskuksella on Suomessa vahva rooli. Luonnonvarakeskuksen perustaminen vuonna 2015 vahvistaa entisestään tutkimuksia, jotka kertovat biotaloudesta ja siihen pohjautuvasta oikeanlaisen ravinnon välityksellä tulevasta hyvinvoinnin saatavuudesta kaikkialla maapallolla.