BioMar laadunvalvonta

BioMar -konserni käyttää vain optimaalisia ja parhaita raaka-aineita tuotteiden laadun varmentamiseksi. BioMar -konsernilla on käytössään tarkan laadunvarmistusjärjestelmän hyväksymiä tavarantoimittajia. Tavarantoimittajilla on hallussaan alansa vankka ammattitaito, ja he tuntevat kaikki voimassa olevat asetukset. Raaka-aineiden ostaminen tapahtuu vain sopimusten avulla, jonka lisäksi raaka-aineista on aina suoritettu BioMar konsernin hyväksymät testit. Kalastus on kaikkialla maailmassa tärkeä elinkeino ja on hienoa, että alaan panostetaan oikeanlaisen rehun avulla. Kalastus on suosittu elinkeino myös tulevaisuudessa, vaikka jossain päin maailmaa se väliaikaisesti kielletään kalakantojen uusiutumisen vuoksi. Vastuullinen kalastus, vahvat, elinvoimaiset kalakannat ovat ehdottoman tärkeitä kaikkialla maailmassa.

Käytännössä BioMar -yhtiön työntekijät tutkivat aina tuotteen ennen kuorman purkamista, jonka jälkeen tavarasta otetaan näytteet BioMar -konsernin omassa laboratoriossa. Jos myöhemmin tulee tarvetta tuotteen laadun dokumentoinnille, niin näytteet säästetään aina BioMar -konsernin arkistoissa. Tuotteet tarkistetaan siis aina täydellisesti vielä logistiikkavaiheessakin, jolloin kuljettajan kuittaa allekirjoituksellaan kaiken tapahtuneen määräysten mukaan.

Tuotannon ohjaus ja varmistus

Tavaran tuotannossa toimitaan automaatioavusteisesti, eli tietokoneiden tehtävänä on ohjata ja varmistaa käytettävien raaka-aineiden punnitus ohjeiden mukaisesti. Käytännössä kaikki tuotteisiin liittyvät tuotantovaiheet valvotaan ja rekisteröidään tarkkaan. Varsinainen tuotteiden valmistus tapahtuu korkealuokkaista teknologiaa käyttävien koneiden avulla, jolloin tarvittaessa on aina mahdollisuus myös palata tuotannossa taaksepäin.

Tarkat tiedot saadaan parametreistä ja rekisteröinnin avulla prosessien kehittäminen ja optimoiminen mahdollistaa aina korkean, tasaisen laadun syntymisen. BioMar -konsernin tuotteilla on aina korkea tuotanto- ja toimitusvarmitus tuotteen valmistuksesta asiakkaan tarpeisiin asti. Työskentelyn lomassa on välillä mukava ottaa vain rennosti ja siirtyä pelaamaan monia erilaisia suosikkikasinopelejään, joita https://21casino.fi asiakkailleen tarjoaa.

  • Toimintavarmuuteen sisältyy
  • koneiden, kaluston ja jopa rakennusten tarkka huolto
  • täydellinen puhtaanapito
  • täydellinen tuhoeläinten torjunta
  • BioMar -konsernin työntekijöiden koulutus

Tuotteiden toimitus ja jakelu

Myyntiin lähtevät ainoastaan yhtiön tarkan laadunvarmistuksen hyväksymät tuotteet. Varastoissa on eränumerot, jotka varmistavat tuotteiden luovutuksen aina valmistusjärjestyksen mukaisesti. Kuluttajalle ja yrityksille pystytään toimittamaan aina oikea tuote eränumerojärjestelmän perusteella.

Poikkeustapausten käsittely mahdollisine reklamaatioineen on erittäin tärkeä osa BioMar-konsernin tarkkaa laadunvarmistusjärjestelmää. Järjestelmään kuuluu virheiden ja poikkeusten ennaltaehkäisy, tarkka raportointi ja käsittely. Virheet ja poikkeukset käsitellään aina tarkoin, jotta jokainen tuleva tuote-erä yksittäisine tuotteineen olisi täysin virheetön.